AI ĐI XA CŨNG NHỚ NHIỀU

NPV – Dịch giã, ở nhà làm gì? Thôi thì mời mọi người cùng nghe radio… ai đi xa cũng nhớ nhiều!