Công viên mùa dịch Covid-19

NPV – Thời điểm này được gọi là 15 ngày để khống chế số ca nhiễm bệnh Covid ở mức dưới 1.000 người, và hạn chế đến mức thấp nhất trong khả năng về việc có các ổ lây nhiễm dịch trên toàn quốc, đặc biệt là bối cảnh vẫn có nhiều chuyến bay hồi hương từ nước ngoài về của người Việt.