Lá thư mùa Phật đản

NPV – Một mùa sen nữa lại về, năm nay, lần thứ 2.642, người con Phật trên khắp năm châu lại hân hoan đón mừng ngày Đức Từ phụ Đản sanh.

Đức Phật – người đã đem ánh sáng vào cõi tối tăm, dựng lên những gì đã bị quăng xuống gãy đổ, chỉ đường cho những chúng sanh lạc lối. Ấy vậy nên mỗi mùa Phật đản, người con Phật thấy như Đấng Cha lành trở lại, đem dược liệu quý để chữa trị cho những đứa con mê lầm. “Sáng nay Phật lại vào đời / Ngón tay hoa, trỏ cho mười phương trăng” (Trụ Vũ).

Đức Phật – Con Người sống động nhất của Đại hùng – Đại lực – Đại Từ bi. Suốt 49 năm hoằng hóa, Người Cha đầu trần chân đất ấy chưa bao giờ ngơi việc hóa độ. “Trọn cả ngày, Đức Phật luôn luôn bận rộn với nhiệm vụ đạo đức. Ngài chỉ ngủ một giờ đồng hồ. Trong hai giờ tròn, buổi sáng và lúc bình minh, Ngài đượm nhuần toàn thể thế gian với tâm Từ vô lượng và đem hạnh phúc đến cho hàng triệu chúng sanh. Tự nguyện sống đời nghèo nàn, đi trì bình khất thực mà không làm phiền đến ai, rày đây mai đó, tám tháng trời liền trong năm để hoằng khai Diệu pháp. Ngài không ngừng gia công để đem lại điều tốt đẹp và hạnh phúc cho tất cả, chí đến ngày nhập diệt, vào năm tám mươi tuổi” (Đức Phật và Phật pháp – Narada).

Mùa Phật đản PL.2562, người con Phật trên khắp hành tinh lần nữa ôn lại, thực hành những lời Phật dạy. Với người Phật tử Việt Nam, năm nay, lần thứ 55, chúng ta có dịp tưởng niệm và tri ân một vị “Việt Nam Tăng”, hiện thân sáng ngời của Tăng bảo, của Đại hùng – Đại lực – Đại Từ bi. Đó chính là Bồ-tát Thích Quảng Đức, người đã vị Pháp thiêu thân để cúng dường Tam bảo. “Vì Đạo pháp, tôi xin hiến thân giả huyễn này để cho Pháp nạn được giải thoát” – lời tâm huyết của Bồ-tát Thích Quảng Đức.

Ngưỡng nguyện Phật pháp được trường tồn, chúng sanh được an lạc.

Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.