LỜI NGỎ SAU NGÀY 10-6-2018

Đỗ Trung Quân 

Chúng tôi

Xin lỗi vì sự phiền hà

Nghẽn xe

Tắc mạch

Chúng tôi phải bước xuống mặt đường

hoặc là nước mất

Hoặc là đất nước trường tồn.

Xin lỗi vì sự gào thét ồn ào

Chúng tôi là những người thấp cổ bé miệng

Bị bịt kín – bị dán băng keo từ lâu

Chúng tôi có thể cắn răng vì mảnh đất riêng bị ăn cướp

Chúng tôi có thể ôm chồng hồ sơ khiếu kiện

Cao bằng toà tháp cao nhất năm này qua năm khác

Chúng tôi có thể nghẹn ngào khi bị đánh đập, áp bức

Trừ khi tổ quốc lâm nguy

Và bây giờ tổ quốc lâm nguy

Bằng những mưu đồ hiến đất, bán nước

Chúng tôi xuống đường

Chúng tôi có thể làm nghẽn đường – nghẽn mạch máu lưu thông

Chúng tôi có thể gây những phiền hà chúng tôi không muốn

Nhưng xin cảm thông và tha thứ khi tổ quốc một mất một còn

Máu chúng tôi hay chúng ta đều đỏ

Máu chúng ta đều đã đổ

Cho duy nhất nhất một điều

Con cái, cháu chắt ta

Đời đời…

Không mọc đuôi sam..