Phải tìm mọi cách có miếng ăn để còn sống, mà chờ đợi…

NPV – … Nới rộng ra sao đó để người yếu thế không còn phải ra vệ đường, hè phố chờ bố thí. Náo nhiệt thương mại của ngày tháng nào giờ chợt lùi xa khi ai nấy đều phải tuân theo lệnh ở yên trong nhà, chấp nhận cả luôn việc đe dọa nguồn ủ bệnh từ không gian tù túng của phòng trọ nơi phố thị.