Shipper ở Sài Gòn cần được trả lại quyền hành nghề

NPV – Khi quân đội vào thành thì Shipper nào sống ở vùng xanh, tức quận có ca nhiễm Covid cộng đồng nằm trong chỉ số được gọi là kiểm soát, họ mới có thể được tiếp tục hành nghề.

Thế nhưng quân đội ở đây lại không phải là các quân tiếp vụ, nên chuỗi logistics đã bị đứt gãy.

Chưa đến tuần lễ của lệnh này, với hàng loạt đình đốn của giao nhận hàng hóa khi dân chúng buộc phải theo lệnh đóng cửa ở yên trong nhà, vậy là các quan chức chống dịch mới chịu đồng ý việc khôi phục lại hoạt động shipper, nhưng kèm theo yêu cầu mỗi sáng sớm, các shipper đều phải bỏ tiền túi ra để xét nghiệm nhanh coi có nhiễm Covid hay không.

Dự kiến nếu hai mươi lăm ngàn shipper của Sài Gòn để được quyền hành nghề, thì số bạc thu về từ xét nghiệm lên tới 5 tỷ đồng mỗi ngày.