Tổng thống Trump là gã côn đồ?

NPV – Video Clip này được quay trong cuộc gặp giữa Trump và thống đốc Mexico City. Nó chắc chắn sẽ không bao giờ được chiếu trên TV tại Mỹ.

Vous ne verrez jamais cet extrait de la télé mexicaine (Incroyable)/ Đoạn video clip này không có trên internet ở Mỹ và Mexico.

(Clip này xuất hiện từ Pháp và Brazil)/ Regarder vite ce vidéo avant qu’on l’enlève.

NPV