Người dân trở lại mưu sinh với ‘hộ chiếu vắc xin’

NPV – Chính quyền vừa cho phép mở cửa lại… từ từ.