Người nghèo giờ sống nhờ vào lòng từ tâm của người Sài Gòn

NPV – Sau ròng rã mấy tuần lễ giãn cách gắt gao, ở mười ngày cuối của tháng 7 này, Sài Gòn có nới rộng việc cho phép dân chúng đi lại hơn.

Người dân dễ dàng thêm chút đỉnh trong mua nhu yếu phẩm, việc buôn bán nơi hè phố cũng lác đác vì cứ ở nhà miết thì đúng là của như núi ăn cũng hết. Nhiều phận người đang lây lất nhờ vào từ tâm của những nhóm thiện nguyện.

Đường sá bắt đầu đông đúc hơn nhưng vẫn còn nhiều nghề mưu sinh hè phố vẫn chờ đợi ngày được hoạt động trở lại….