Người Sài Gòn đi chợ phiên

NPVSáng ngày 10 tháng 3, chợ phiên nông sản an toàn của thành phố Hồ Chí Minh đã mở thêm địa điểm thứ tư, đặt tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Bình. Trong dịp này, doanh nghiệp có tên Công ty cổ phần chuỗi Nông sản Sài Gòn cũng chính thức ra mắt với 6 thành viên.

Trao đổi với Truyền hình Nam Phương Việt, một thành viên Ban tổ chức cho biết các đơn vị tham gia không phải nhằm kiếm lời trước mắt, mà để thông qua chợ phiên khẳng định với người tiêu dùng là sản phẩm sản xuất an toàn, để dần dần sản phẩm đó được lan truyền. Đó mới là lợi nhuận.

Chợ phiên nông sản an toàn trong bối cảnh vệ sinh thực phẩm trở thành vấn đề bức xúc, đã đáp ứng đúng nhu cầu và được người dân ủng hộ đông đảo. Sắp tới sẽ mở thêm 3 điểm ở quận 2, 7 và Bình Tân.

Minh Trí – Ngọc Thịnh