Trao chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho sản phẩm Dừa uống nước xiêm xanh và Bưởi da xanh

NPVTại thành phố Bến Tre vừa diễn ra lễ trao chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho sản phẩm Dừa uống nước xiêm xanh, và Bưởi da xanh.

Lễ công bố là sự kiện nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và quảng bá chỉ dẫn địa lý hai sản phẩm Dừa uống nước xiêm xanh, và Bưởi da xanh đến người tiêu dùng, và các doanh nghiệp; đồng thời phổ biến thông tin về cơ sở pháp lý bảo vệ chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho sản phẩm, qua đó góp phần giúp người dân, tổ chức doanh nghiệp hiểu rõ các quyền lợi cơ bản khi chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” được bảo hộ và khai thác.

Nguyễn Khắc Dzũng