Siêu thị 0 đồng của người Sài Gòn

NPV – Khi lệnh cách ly xã hội để ngừa dịch corona kết thúc, và các yêu cầu về giãn cách xã hội được nới lỏng, thì ở Sài Gòn bất đầu mở ra những siêu thị 0 đồng dành cho người dân nghèo khó.

Cứ hễ ai cần có miếng ăn để lây lất qua ngày là cứ việc đến đây. Hàng hóa trong siêu thị chủ yếu là các thực phẩm thiết yếu dành cho bữa ăn hàng ngày. Mỗi người dân được quyền chọn để nhận trong tầm giới hạn số vật phẩm tương đương về giá khoảng một trăm ngàn đồng. Mạnh thường quân đưa ra mức giá rất rẻ, chủ yếu là để giúp người nghèo.

Tương tự loại hình siêu thị 0 đồng, người Sài Gòn còn sẻ chia tình nghĩa đồng bào lúc khó khăn, bằng đủ phương thức với đủ mọi tên gọi, như ATM thực phẩm, tức người dân thích gì thì cứ bấm nút chọn nấy như khi vào các trụ ATM để rút tiền. Chỉ khác là tất cả đều được trao tặng.

NPV